· 

Boeteclausule!!! Ja, het bestaat...

Regelmatig komen wij het nog tegen dat ouders kiezen voor een gastouderbureau die in de overeenkomsten tussen het gezin en het gastouderbureau een boeteclausule hanteert. De boeteclausule betreft meestal dat je niet zomaar bij het gastouderbureau weg kan mét de gastouder. Bij het klachtenloket Kinderopvang is hierover een geschil aanhangig gemaakt en de uitspraak/beslissing in deze zaak is: een boete voor de ouder van bijna €3.000,-  Tip en advies: Vraag vooraf of een gastouderbureau een boeteclausule hanteert en vraag uitleg bij het betreffende gastouderbureau waarom zij dit doen!  Zorg dat je weet wat de kosten zijn van het gastouderbureau , de hulp/werkzaamheden die zij vooraf voor jou als gezin aanbieden en kunnen doen. Zorg dat je weet wat de bureaukosten zijn.  Klik hier voor de uitspraak van het klachtenloket kinderopvang 

Ouder moet boete volgens contract betalen aan gastouderbureau.

 

Gelukkig, Tante Vroesh kent geen boeteclausule

Bij Tante Vroesh gaan wij uit van een samenwerking met de gastouder en het gezin om met elkaar zorg te dragen dat wij de juiste match kunnen maken en bewaken wij met elkaar de kwaliteit en goede zorg van de opvang. De basis van onze samenwerking is vertrouwen waarin wij Open en Eerlijk kunnen zijn tegen en naar elkaar. 

 

Als je een klacht hebt hoe werkt het dan?

Ben je niet tevreden of heb je een klacht, dan verwachten wij dat je contact opneemt met Tante Vroesh, we hebben een open communicatie en wij denken in mogelijkheden. Dit betekent dat wij zoeken in mogelijkheden op basis van wederzijds respect, wij kunnen niet garanderen dat het een oplossing is voor alle partijen. Ben je als ouder niet tevreden over het handelen van ons als gastouderbureau? Is de mogelijkheid die geboden is voor jou niet naar tevredenheid? Neem dan contact op met het klachtenloket kinderopvang. De uitspraak is voor alle partijen bindend.

 

Fijn om te melden dat wij vanaf de start van Tante Vroesh (2006) nog nooit te maken hebben gehad met een klacht die niet naar tevredenheid is opgelost.

 

Klik hier voor de interne klachtenafhandeling bij Tante Vroesh.

 

 

Gastouderbureau Tante Vroesh

Kerkstraat 4, 8261 BC  Kampen

KvK 05082074

 

E    info@tantevroesh.nl

T    038 85 11 872