· 

Gastouderbureau Tante Vroesh erg blij met project 'beter welbevinden van kind'

KAMPEN – Soms moet je even – letterlijk – afstand nemen en kinderen gewoon laten spelen. Observeren. Gedragingen in het spel bekijken. De betrokkenheid en het welbevinden van een kind ‘meten’. ‘Want meten is weten!’ Met die gedachte begon Gastouderbureau Tante Vroesh, samen met enkele gastouders, de pilot Ziko / Ziko-Vo om te achterhalen hoe de betrokkenheid en het welbevinden van het kind is. De resultaten van de pilot overtreffen alle verwachtingen. Bianca Diender-Schrijer, drijvende kracht achter Gastouderbureau Tante Vroesh is dolenthousiast.

Cursussen, opleidingen; Gastouderbureau Tante Vroesh investeert veel in de bij haar organisatie aangesloten gastouders. Noodzakelijk, zo vindt directeur Bianca Diender-Schrijer. Daarom is het bureau vorig jaar het pilotproject rondom Ziko en Ziko-Vo begonnen. Hierin worden kinderen geobserveerd in hun gedrag. 'Wij willen leren door te kijken door de ogen van de kinderen. Door hen te observeren en daar vanuit te kijken hoe we de kinderen meer kunnen betrekken bij de opvang en hun welbevinden te vergroten.'' Alles om voor het kind de allerbeste opvang te bieden. Vorig jaar waren er nog maar vijf gastouders bij de pilot betrokken. 'Dit jaar willen wij het aan alle 75 gastouders aanbieden.’
 
Observeren en leren
Als het in de opvoeding even tegenzit, roepen mensen wel eens 'tja, je krijgt nu eenmaal geen diploma voor het ouderschap'. Daarentegen wordt van gastouders wel verwacht dat zij weten wat zij doen. 'En terecht', vindt Bianca Diender-Schrijer. 'Onze gastouders doen er alles aan om 'hun' kinderen een goed 'thuis' te bieden.' Zelf werkt ze daar als Gastouderbureau Tante Vroesh, met maar liefst 75 aangesloten gastouders, graag aan mee. 'Ik vind het belangrijk dat we voorop blijven lopen in ons vakgebied.'

Het pilotproject is naar idee van hoogleraar Ferre Laevers uit Leuven (B), dat het zogenoemde ZiKo ontwikkelde. 'ZiKo is een instrument om de kwaliteit van de opvang in kaart te brengen', vertelt Bianca. 'Het helpt je te zien wat goed loopt, maar ook waar kansen liggen om de aanpak te verbeteren.' Stapsgewijs ga je daarbij na hoe kinderen het in de opvang vergaat. Of ze zich goed voelen en of ze intens activiteiten beleven. Zo weet je of de huidige aanpak aansluit bij hun behoeftes, dan wel of je je aanpak moet aanpassen om beter aan de behoefte van het kind te kunnen voldoen. De woorden 'welbevinden' en 'betrokkenheid' zijn cruciaal om voor goede opvang te kunnen zorgen. 'We zien in Nederland dit soort onderzoeken al snel als 'kritiek', maar zo moet je dit niet zien. Natuurlijk komen er zaken aan het licht die niet goed gaan of nog niet goed genoeg zijn, maar dat is niet om de desbetreffende opvang af te kraken, maar juist om ervoor te zorgen dat deze  opvang nog beter wordt; nog beter is afgestemd op dat wat het kind nodig heeft. En dat is uiteindelijk goed voor iedereen', stelt Bianca Diender-Schrijer.

Verrast
De vijf gastouders die aan de pilot meededen, zijn razend enthousiast. ‘Het is verbazingwekkend hoeveel je, slechts door een kind twee minuten te observeren als het zelf lekker speelt, kunt waarnemen’, vertelt Bianca. ‘Dit instrumentarium doet iets met ons bewustzijn; maakt ons van deelnemer even toeschouwer, zodat je kunt zien hoe het kind zich gedraagt, hoe je met andere kinderen speelt, of hoe het helemaal opgaat in het eigen spel. We waren stuk voor stuk verrast over wat er in twee minuten observatie boven water kwam.’ De methode is zeer toegankelijk en makkelijk toepasbaar, zo vonden de deelnemers. ‘De methode leert ons oog te hebben voor het welbevinden en de betrokkenheid van de kinderen die aan onze zorg worden toevertrouwd. Ook leerden we dat de kinderen doorgaans veel meer zelf kunnen dan we denken. Als ouders, verzorgers én gastouders nemen we ze vaak heel veel dingen uit handen, maar dat is helemaal niet nodig.’

Onderzoeken
‘Gedreven door te exploreren’, noemde de Leuvense hoogleraar het die medewerkers en gastouders van Tante Vroesh onlangs bij praatte over zijn methode. ‘Ieder mens, maar vooral een kind, wordt gedreven door te exploreren, zo vertelde de hoogleraar ons’, vertelt Bianca. ‘Wanneer kinderen goed in hun vel zitten en worden uitgedaagd, dan zullen ze op onderzoek uitgaan en daarvan leren.’ Het ene kind zal hierin meer zelfstandigheid aan de dag leggen dan een ander, maar dat is volgens de methode juist goed. Bianca: ‘We zijn in Nederland zo gewend om ieder kind langs dezelfde meetlat te leggen. Ieder moet op hetzelfde niveau presteren - denk aan de Cito of aan het niveau van bepaalde lessen -, maar ieder kind is anders. ‘ZiKo-Vo, het Kindportret’ leert ons om niet ieder kind langs dezelfde meetlat te houden, maar te kijken naar de individuele mogelijkheden van het kind. We moeten als  gastouderopvang voldoende ruimte en aanbod bieden, zodat het kind zichzelf kan en mag zijn. Dan gaat het de wereld ontdekken en op onderzoek uit.’ Noodzakelijk, vindt Bianca, zeker als je leest hoe de huidige generatie kinderen steeds minder zelf doet, door ouders in de watten wordt gelegd en nauwelijks de wereld nog mag ontdekken met vallen en opstaan. ‘We willen onze kinderen overal voor beschermen, doen alles voor ze, maar in feite leer je ze daarmee niet om zichzelf te redden. Laatst las ik een artikel met de term ‘curling’ ouders. Dat zijn ouders die met de bezem de weg van die hele grote puck heel snel schoonvegen… Hoe vaak helpen we een kind niet met het aantrekken van de jas? Waarom? Laat ze er zelf maar eens lekker mee prutsen. Ze kunnen het heus wel.’ Tijdens de training zagen ze onder meer een filmpje van een zeer jong kindje dat door schade en schande had geleerd dat het niet zomaar van het ouderlijke bed moest rollen. ‘Je kent het vast wel. Het filmpje wordt ook heel veel gedeeld op social media. Je ziet dan een kind van ongeveer een jaar oud rondkruipen op bed. Het gooit kussens op de vloer en glijdt pas van bed als er voldoende kussens liggen. Waarom? ‘Inzicht, ervaring, zeg het maar, het kindje heeft in ieder geval geleerd hoe deze het zelf kan doen.’

Inmiddels zijn ook andere gastouders, die eerder nog niet meededen, door de verhalen van collega’s erg enthousiast geraakt. Diender: 'Het geeft aan hoe serieus we met ons vak bezig zijn. Tenslotte is gastouderschap veel meer dan maar een beetje oppassen. Net als de ouders, ben je als gastouder ook een opvoeder. Dat betekent dat je een grote verantwoordelijkheid voor andermans kinderen hebt. Dus wil je hen ook de meest ideale omstandigheden kunnen bieden.'

 Reactie schrijven

Commentaren: 0

Gastouderbureau Tante Vroesh

Kerkstraat 4, 8261 BC  Kampen

KvK 05082074

 

E    info@tantevroesh.nl

T    038 85 11 872