· 

Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang

Staatssecretaris Tamara van Ark

Ik ben blij dat de resultaten wederom een positief beeld geven van de kwaliteit van de kinderopvang. Ik vind dit een groot compliment aan alle medewerkers die zich dagelijks inzetten voor de kwaliteit ervan. Tegelijkertijd levert dit onderzoek waardevolle informatie op die de sector kan helpen bij het verder gericht verbeteren van de kinderopvang.

 

Wat fijn om dit te horen van de Staatssecretaris Tamar van Ark. Wij als gastouderbureau investeren veel tijd en aandacht in onze gastouders, zodat zij blijvend kunnen ontwikkelen en de beste opvang aan kunnen bieden aan de kinderen en de ouders. Dat ieder kind zich mag en kan ontwikkelen in een hoge mate van welbevinden en betrokkenheid. Klik hier voor meer informatie over welke middelen wij hiervoor aanreiken en aanbieden aan onze gastouders.

 

Belangrijke proceskwaliteiten die genoemd worden in de monitor zijn:

 

Emotionele proceskwaliteit

De emotionele kwaliteit bestaat uit de sfeer op de groep, de sensitiviteit van de medewerkers, aandacht voor het kindperspectief en de begeleiding van het gedrag van kinderen.

 

Educatieve proceskwaliteit

De educatieve kwaliteit bestaat uit het faciliteren van exploratie en het ondersteunen van de taalontwikkeling, begripsontwikkeling, redenering en kennis van de wereld van kinderen.

 

Betrokkenheid kinderen

De mate waarin kinderen een hoge concentratie, motivatie en gedrevenheid en mentale activiteit hebben.

 

Welbevinden kinderen

De mate waarin kinderen genieten, spontaan en ontspannen zijn, zichzelf openstellen en zelfvertrouwen tonen.

Wij zijn ons bewust van het belang van de kwaliteit in de kinderopvang, daarom bieden wij veel verschillende mogelijkheden aan onze gastouders aan en ook ouders om te zorgen dat ook het beste uit de gastouder en het kind gehaald kunnen worden. Wij als Tante Vroesh doen dat door doormiddel van de intervisies, workshops, trainingen en bij de persoonlijke contacten die wij hebben met onze gastouders. Als gastouderbureau investeren wij in onze eigen ontwikkeling, bijvoorbeeld de leergang van Bureau Kwaliteit Kinderopvang, deelname aan de tweedaagse Leuven met de medewerkers en zorgen wij voor contact in onze eigen omgeving met alle collega's in de kinderopvang, scholen en gemeente. 

Neem eens een kijkje in onze agenda, wat wij te bieden hebben.

 

Lees hier het Positief oordeel over kwaliteit Nederlandse kinderopvang

van de Staatssecretaris.

 Reactie schrijven

Commentaren: 0

Gastouderbureau Tante Vroesh

Kerkstraat 4, 8261 BC  Kampen

KvK 05082074

 

E    info@tantevroesh.nl

T    038 85 11 872