· 

BSO in Zalk

Zalk is toe aan BSO op de Oranje School 

Nu er na jaren vergrijzing steeds meer  nieuwe jonge gezinnen in Zalk komen wonen, vind gastouder Ivonne het tijd voor een betere samenwerking tussen en uitbreiding van de verschillende kinderopvang mogelijkheden binnen het dorp.

Gastouder Ivonne v.d. Stouwe uit Zalk krijgt steeds meer vraag naar BSO en zij wil ook kinderen onder de vier jaar opvang kunnen blijven aanbieden. Schoolorganisatie IRIS ziet na korte navraag geen rendabele opkomst in het dorp Zalk, en wil geen medewerking verlenen aan een bso-aanbod.

In overleg met Bianca Diender - Schrijer van gastouderbureau Tante Vroesh uit Kampen, waarbij gastouder Ivonne is aangesloten en directeur Teun Jelle de Vries van de Oranjeschool in Zalk. Is besloten een uitgebreide enquête te houden onder de huidige én nieuwe inwoners van het dorp. Niet vanuit eigenbelang of winstoogmerk, maar vanuit hart voor het dorp en de samenleving. 

Vereniging Dorpsbelangen Zalk verleent haar medewerking door de link naar de enquête te plaatsen in hun veelgelezen online nieuwsbrief.  Uiteraard hopen alle betrokkenen op een mooie, positieve uitkomst, waar zij samen mee aan de slag kunnen om een zo passend mogelijk kinderopvangaanbod te realiseren in Zalk.

Voor verdere informatie en de link naar de enquête verwijs ik u graag naar de website: https://hetdorpzalk.nl/nieuws/onderzoek-naar-kinderopvang-in-zalk

Gastouderbureau Tante Vroesh

Kerkstraat 4, 8261 BC  Kampen

KvK 05082074

 

E    info@tantevroesh.nl

T    038 85 11 872