Weetjes

Weetjes · 12. maart 2018
Inloopmorgen voor startende en/of ondernemende gastouders die meer willen weten over het gastouderschap en wat gastouderbureau Tante Vroesh voor jou kan betekenen.
Weetjes · 01. maart 2018
Uitleg over de inschrijving in het personenregister kinderopvang. Vanaf 1-3-2018 is het personenregister kinderopvang actief en dient iedere gastouder, huisgenoot, vrijwilliger, stagiair enz. ingeschreven en gekoppeld te worden aan een gastouderbureau (kinderopvangorganisatie).
Weetjes · 01. januari 2018
Gastouders aan huis dienen minimaal het minimumloon te ontvangen. Deze wordt twee keer per jaar aangepast namelijk op 1-1 en op 1-7 van ieder jaar. Tante Vroesh voert de wijziging in het minimumloon door als dit nodig blijkt te zien om aan de voorwaarde te blijven voldoen.
Weetjes · 13. december 2017
Bij een gastouder aan huis wordt door het gezin en de gastouder volgens de regeling dienstverlening aan huis gewerkt.
Weetjes · 07. december 2017
Hoeveel kinderopvangtoeslag kan je ontvangen als je gebruik maakt van geregistreerde gastouderopvang?
Weetjes · 06. december 2017
Per 1 januari 2018 heeft een ouder die stopt met werken of gedeeltelijk werkloos wordt, nog maar drie maanden recht op kinderopvangtoeslag. De afgelopen jaren was dit verhoogd naar zes maanden, maar dit wordt weer teruggedraaid. De basis voor de berekening van de kinderopvangtoeslag voor die drie maanden is het aantal uren dat de ouder gewerkt heeft in de laatste maand vóór de wijziging. Heeft de ouder minder opvanguren afgenomen dan het rechtmatige aantal uren, dan mag de ouder de resterende...
Weetjes · 05. oktober 2017
Regelmatig komen wij het nog tegen dat ouders kiezen voor een gastouderbureau die in de overeenkomsten tussen het gezin en het gastouderbureau een boeteclausule hanteert. De boeteclausule betreft meestal dat je niet zomaar bij het gastouderbureau weg kan mét de gastouder. Bij het klachtenloket Kinderopvang is hierover een geschil aanhangig gemaakt en de uitspraak/beslissing in deze zaak is: een boete voor de ouder van bijna €3.000,- Tip en advies: Vraag vooraf of een gastouderbureau een...
Weetjes · 11. mei 2017
Zie jij jezelf als ondernemer? Door jezelf serieus te nemen als ondernemer zorg je ervoor dat jouw onderneming gezond is en blijft en waarborg je de kwaliteit van je opvang, aldus Bianca Diender van Gastouderbureau Tante Vroesh in het artikel in vakblad Kiddo 3 -2017
Weetjes · 10. maart 2017
Kinderopvangtoeslag wijzigen is niet heel ingewikkeld, het is wel belangrijk dat je weet hoe het werkt en dat je het doet. Gastouderopvang is de meest flexibele opvang en daardoor niet iedere maand een vaste structuur qua uren en kosten. Bij Tante Vroesh factureren wij achteraf, na de werkelijk afgenomen uren van de maand ervoor. Het aantal afgenomen uren/dagen zijn niet iedere maand gelijk en daardoor zijn de kosten ieder maand anders ;-). Met deze fotopresentatie willen wij een ieder op weg...
Weetjes · 16. februari 2017
Jaaropgave ontvangen? Tijd om je kinderopvangtoeslag te controleren. Heb je minder uren aangevraagd/ontvangen dan wat werkelijk op de jaaropgave staat? Indien je te weinig uren hebt aangevraagd, krijgt je niet automatisch een aanvulling op de kinderopvangtoeslag. Het is daarom belangrijk dat je de gegevens op de jaaropgave van je gastouderbureau/kinderopvangorganisatie goed controleert en vergelijkt met de aangevraagde uren bij de Belastingdienst. Hoe doe je dat? Op je jaaropgave staan de...

Gastouderbureau Tante Vroesh

Kerkstraat 4

8261 BC  Kampen

KvK 05082074

 

E    info@tantevroesh.nl

T    038 85 11 872

M   06 125 11 872