Paaseieren zoeken met 'the pirates of the Cantecleer'

 

KAMPEN – Paaseieren zoeken? Je piratendiploma halen? Kom dan zaterdag 31 maart naar Kinderboerderij Cantecleer. Gastouderbureau Tante Vroesh organiseert hier ook dit jaar weer een feestelijke ochtend paaseieren zoeken. Maar er is meer.

Leerlingen van de Groene Welle organiseren als schoolproject een dagactiviteit genaamd ‘the pirates of the Cantecleer'. Een onderdeel van deze dag is het paaseieren zoeken georganiseerd door Tante Vroesh, die dit al enkele jaren organiseert. Ook dit jaar is er voor elk kind weer een prijs(je).

Groene Welle
De medewerkers van Gastouderbureau Tante Vroesh worden bijgestaan door leerlingen van de Groene Welle, die dit jaar allerlei andere leuke activiteiten organiseren. Hun thema is 'the Pirates of the Cantecleer'. Kinderen kunnen hun piratendiploma halen door mee te doen aan leuke spelletjes, zwaardvechten, het doorlopen van een survivalbaan, knutselen, maar natuurlijk ook met schat zoeken!

Speciale eieren
Er wordt om 10 uur gestart. Ieder kind ontvangt dan een lootje en mag twee paaseieren zoeken. Maar: let op! Er zijn ook een aantal speciale eieren. Is één van de twee door jou gevonden paaseieren zo'n speciaal ei, dan ontvang je een speciale prijs. Kom langs bij Tante Vroesh en ontdek het geheim achter dit speciale ei. Ook is er tussen 10 en 11 uur gratis koffie, thee of ranja voor iedereen.

Het doel van het evenement en van Tante Vroesh is om voor iedereen een leuke activiteit neer te zetten en (opnieuw) kennis te maken met bestaande en nieuwe (gast)ouders. Maar natuurlijk willen we er vooral voor de kinderen een feest van maken. Daarom ook krijgen zij een leuke prijs. Bianca Diender van Tante Vroesh: 'Het team van Tante Vroesh is herkenbaar aan de opvallende naambordjes op hun jas. Trek ons gerust aan ons 'jasje' om met ons in gesprek te gaan, dat vinden wij fijn.'

 

meer lezen 0 Berichten

Wie wil er gastouder worden?

KAMPEN – Gastouderbureau Tante Vroesh organiseert vrijdag 23 maart een 'inloopochtend' voor een ieder die graag gastouder wil worden en daarover meer informatie zou willen. Tijdens de inloopmorgen vertelt Bianca Diender van Tante Vroesh je meer over de criteria die horen bij het gastouderschap. Ook geeft ze tips om als ondernemer je eigen gastouderschap succesvol neer te zetten.

Ze komen geregeld voorbij: advertenties waarin gastouders worden gevraagd. Opvang voor kinderen waarvan de ouders werken. Op tijden die niet altijd netjes tussen negen en vijf liggen. Bij een gastouder is in overleg veel mogelijk; vaste opvang en ook flexibele opvang, een extra dag, opvang in het weekend, of in de avond. Sommige gastouders bieden 'hun' kinderen soms zelfs een slaapplek aan. Gastouders die zich via Tante Vroesh presenteren, doen dit werk vanuit passie, vanuit hun hart. Daarnaast spreken de vergoedingen die geboden worden, menigeen aan, maar: je kunt jezelf niet zomaar als gastouder opwerpen. Daar zijn strenge regels en criteria voor opgesteld. Tijdens de inloopmorgen vertelt Gastouderbureau Tante Vroesh je exact wat er zoal bij komt kijken en aan welke criteria je moet voldoen.

Criteria
Zo moet je als gastouder een geschikt diploma hebben en een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) en ook alle structureel aanwezigen dienen deze te overleggen en in te schrijven in het personenregister Kinderopvang, dit alles voor de continue screening. Daarnaast heb je een geregistreerd certificaat Eerste Hulp aan Kinderen nodig. Verder moet je, om te mogen werken als gastouder, je inschrijven bij een geregistreerd gastouderbureau, zoals Tante Vroesh. Zij staat dan ook geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). Om te kunnen werken als gastouder moet je minimaal 18 jaar zijn, en tijdens de opvang Nederlands, Fries of een erkende Nederlandse streektaal spreken. Alle eisen aan gastouders staan in de Regeling Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.

Kwaliteitswaarborg
Een gastouderbureau – zoals Gastouderbureau Tante Vroesh – is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de gastouders. Dit staat in de Wet Kinderopvang. Het bureau moet de gastouders begeleiden en de kwaliteit van de zorg controleren. Gastouderbureau Tante Vroesh bestaat inmiddels 12 jaar. Er zijn bijna 75 gastouders bij het bureau aangesloten. Bianca Diender maakt gastouders graag sterk in hun ondernemerschap en adviseert ze daarbij. De jarenlange ervaring op dit vakgebied, én in de begeleiding van gastouders, maakt Bianca Diender tot een autoriteit op dit gebied. Ze weet als geen ander hoe een gastouder zich kan bekwamen in professionaliteit en vakkundigheid. Ook geeft ze graag tips en adviezen omtrent jouw ondernemingsplan om van jouw gastouderschap een succes te maken. Niet alleen is dat goed voor jou, maar ook voor de opvang die jij kinderen als gastouder wilt bieden.

Meer weten? Maak dan nu snel een afspraak, zodat Bianca Bianca Diender tijd voor je heeft! Klik hier om je aan te melden voor de eerst volgende keer.

meer lezen 0 Berichten

Actie - Voordeel Stadsgehoorzaal

Voor €10,- per kaartje naar de voorstelling

meer lezen

Thema-avond Stadsbrandwacht Kampen

Gastouderbureau Tante Vroesh presenteert thema-avond over brandpreventie

Stadsbrandwacht belicht brandgevaar in woning

 

KAMPENHet is dé nachtmerrie voor ouders: brand. Het kan in de eigen woning voor veel schade, maar vooral voor onbeschrijfelijk veel leed zorgen. Daarom organiseert Gastouderbureau Tante Vroesh voor ouders en gastouders een thema-avond waarbij de Stadsbrandwacht voorlichting geeft over brandveiligheid. De avond vindt op 22 februari plaats en is toegankelijk voor iedereen.

 

'We willen als gastouderbureau, maar vooral vanuit onze betrokkenheid als mens, ouders graag voorlichten over de gevaren van brand. Uiteindelijk kan brand veel schade en leed veroorzaken', vertelt Bianca Diender van Gastouderbureau Tante Vroesh. 'Het helpt om goede voorlichting te geven en zo ouders te wijzen op wat zij kunnen doen aan het verbeteren van de brandveiligheid.'

 

Ramp voorkomen

Als gastouderbureau probeert Tante Vroesh altijd net een stapje verder te gaan in haar dienstverlening. Voorlichtingsavonden horen daar ook bij, aldus Diender. 'Ben jij je bewust van de gevaren? En weet je wat je kunt doen? En hoe je moet handelen? De Stadsbrandwacht geeft daarom voorlichting over brandveiligheid. Voorlichting die iedere ouder tot zich zou moeten nemen.' Tips over veilig wonen, preventieve maatregelen en  kleine blusmiddelen zullen de revue passeren, zo vertelt ze. 'Tenslotte wil je er alles aan hebben gedaan om een ramp in huis te voorkomen, toch?' Omdat Diender het belangrijk vindt dat deze informatie ook toegankelijk is voor andere belangstellenden dan de eigen (gast)ouders, is iedereen van harte welkom om de thema-avond bij te wonen, zo benadrukt ze.

 

Wel is het verstandig om vooraf de belangstelling kenbaar te maken, zodat Tante Vroesh weet met hoeveel mensen er rekening moet worden gehouden. Aanmelden kan hier. De thema-avond is gratis en vindt plaats op 22 februari van 19.30 tot en met 22.00 uur. De koffie en thee staat klaar vanaf 19.15 uur. De locatie zal nog nader worden bepaald en is mede afhankelijk van het aantal aanmeldingen. Een ieder die zich aanmeldt krijgt hierover nader bericht.

 


Kinderopvangtoeslagtabel 2018

Hoeveel kan je ontvangen?

meer lezen 0 Berichten

Weetjes over Kinderopvangtoeslag 2018

 

Per 1 januari 2018 heeft een ouder die stopt met werken of gedeeltelijk werkloos wordt, nog maar drie maanden recht op kinderopvangtoeslag. De afgelopen jaren was dit verhoogd naar zes maanden, maar dit wordt weer teruggedraaid. De basis voor de berekening van de kinderopvangtoeslag voor die drie maanden is het aantal uren dat de ouder gewerkt heeft in de laatste maand vóór de wijziging. Heeft de ouder minder opvanguren afgenomen dan het rechtmatige aantal uren, dan mag de ouder de resterende uren ook na deze 3 maanden gebruiken, tot aan het einde van het jaar.

 

Klik hier voor meer informatie over de kinderopvangtoeslag wanneer je stopt met werken in 2018.

 

Soms worden ouders met terugwerkende kracht elkaars toeslagpartner. Dit kan als zij samenwonen en er gedurende het jaar bijvoorbeeld een kind geboren wordt, ze samen een huis kopen, een samenlevingsovereenkomst aangaan of trouwen. Dan geldt dat zij elkaars toeslagpartner zijn vanaf de dag dat zij op hetzelfde adres woonden. Het gevolg hiervan is dat de jaarinkomens samengevoegd worden waardoor er minder recht is op toeslagen. Woonden de ouders al vóór 1 januari op hetzelfde adres? Dan zijn zij pas toeslagpartner vanaf 1 januari.

 

Klik hier voor meer informatie over de kinderopvangtoeslag hoe je dat kan regelen en wat de regels zijn.

meer lezen 0 Berichten

Boeteclausule!!! Ja, het bestaat...

Regelmatig komen wij het nog tegen dat ouders kiezen voor een gastouderbureau die in de overeenkomsten tussen het gezin en het gastouderbureau een boeteclausule hanteert. De boeteclausule betreft meestal dat je niet zomaar bij het gastouderbureau weg kan mét de gastouder. Bij het klachtenloket Kinderopvang is hierover een geschil aanhangig gemaakt en de uitspraak/beslissing in deze zaak is: een boete voor de ouder van bijna €3.000,-  Tip en advies: Vraag vooraf of een gastouderbureau een boeteclausule hanteert en vraag uitleg bij het betreffende gastouderbureau waarom zij dit doen!  Zorg dat je weet wat de kosten zijn van het gastouderbureau , de hulp/werkzaamheden die zij vooraf voor jou als gezin aanbieden en kunnen doen. Zorg dat je weet wat de bureaukosten zijn.  Klik hier voor de uitspraak van het klachtenloket kinderopvang 

Ouder moet boete volgens contract betalen aan gastouderbureau.

 

Gelukkig, Tante Vroesh kent geen boeteclausule

Bij Tante Vroesh gaan wij uit van een samenwerking met de gastouder en het gezin om met elkaar zorg te dragen dat wij de juiste match kunnen maken en bewaken wij met elkaar de kwaliteit en goede zorg van de opvang. De basis van onze samenwerking is vertrouwen waarin wij Open en Eerlijk kunnen zijn tegen en naar elkaar. 

 

Als je een klacht hebt hoe werkt het dan?

Ben je niet tevreden of heb je een klacht, dan verwachten wij dat je contact opneemt met Tante Vroesh, we hebben een open communicatie en wij denken in mogelijkheden. Dit betekent dat wij zoeken in mogelijkheden op basis van wederzijds respect, wij kunnen niet garanderen dat het een oplossing is voor alle partijen. Ben je als ouder niet tevreden over het handelen van ons als gastouderbureau? Is de mogelijkheid die geboden is voor jou niet naar tevredenheid? Neem dan contact op met het klachtenloket kinderopvang. De uitspraak is voor alle partijen bindend.

 

Fijn om te melden dat wij vanaf de start van Tante Vroesh (2006) nog nooit te maken hebben gehad met een klacht die niet naar tevredenheid is opgelost.

 

Klik hier voor de interne klachtenafhandeling bij Tante Vroesh.

 

 

meer lezen

Minimumlonen 1-7-2017 voor gastouder aan huis

meer lezen

Studiereis Berlijn zelfevaluatie

In mei heeft Bianca deelgenomen aan een studiereis naar Berlijn met collega's van kinderopvangorganisatie georganiseerd door stichting Bureau Kwaliteit Kinderopvang (BKK).

 

Doel van de reis was: kennismaken met ideeën over kwaliteit en zelfevalutie in het buitenland. Vooral de situatie op de bestemming Berlijn stond in de spotlights, maar ook de Engelse situatie kwam aan bod. 

 

Doel van Bianca: om andere ideeën en mogelijkheden te zien, te horen en om collega's kennis te delen. Door deel te nemen aan deze reis heeft zij haar kennis en ervaring kunnen delen en heeft zij ook weer kennis en ervaring van collega's tot zich kunnen nemen om deze binnen gastouderbureau Tante Vroesh verder uit te dragen.

 

Zelfevaluatie

Henriette Heimgärtner, directeur van het Berliner Kita-Institut für Qualitätsentwicklung (BeKi), verteld dat de zelfevaluatie van BeKi werkt op basis van vertrouwen, deze interne evaluatie is vooral bedoeld als een ontwikkelinstrument en als een manier om een ‘foto van je organisatie’ te maken. De meeste kinderopvangorganisaties zien de zelfevaluatie als waardevol. 

 

Bij Tante Vroesh wordt minimaal 1x per jaar een zelfevaluatie gedaan bij en met iedere gastouder, op basis van vertrouwen en respect. Doel hiervan is om de kwaliteit van de opvang bij de gastouder hoog te houden en waar nodig te verbeteren. Tante Vroesh ondersteund de gastouder daar waar verbetering of hulp nodig is. 

 

Samenwerken in 'groei' van de gastouder is een samenwerking om een gastkind volledige tot 'bloei' te laten komen. - Bianca Diender - Schrijer

 

Voor het verslag van de BKK over de studiereis lees hier verder.

 

 

 

 

 

Op de foto alle collega's en de organisatie van de BKK.

De gastouder als ondernemer

Run je eigen bedrijf - artikel uit vakblad Kiddo 3-2017

meer lezen 0 Berichten

Kinderopvangtoeslag wijzigen, hoe doe je dat?

Uitleg aan de hand van foto's

meer lezen

Jaaropgave kinderopvang 2016

Jaaropgave ontvangen? Tijd om je kinderopvangtoeslag 2016 te controleren.

Heb je minder uren aangevraagd/ontvangen dan wat werkelijk op de jaaropgave staat? Indien je te weinig uren hebt aangevraagd, krijgt je niet automatisch een aanvulling op de kinderopvangtoeslag. Het is daarom belangrijk dat je de gegevens op de jaaropgave van je gastouderbureau/kinderopvangorganisatie goed controleert en vergelijkt met de aangevraagde uren bij de Belastingdienst.

 

Hoe doe je dat?

Op je jaaropgave staan de totale uren, deze deel je door het aantal maanden dat er opvang is afgenomen. Dan vul je op www.toeslagen.nl vanaf de start maand (bijv. 1-1-2016) van de opvang de gemiddelde uren in die je hebt uitgerekend. Voor elke maand staat dan hetzelfde aantal uren, op deze manier kom je aan het totaal aantal uren die op de jaaropgave staat (kleine afrondingsverschillen zijn mogelijk).

Uiteraard zal de Belastingdienst de kinderopvangtoeslag wel automatisch naar boven of beneden bijstellen aan de hand van het definitief vastgestelde inkomen.

Controleer je jaaropgave en je beschikking zo snel mogelijk!

 

Klik hier voor extra belangrijke informatie over de kinderopvangtoeslag en de belastingdienst.

 


meer lezen

Belangrijke weetjes over de kinderopvangtoeslag

De overheid stelt dat de kinderopvangtoeslag gebruikt dient te worden voor het betalen van de kinderopvang factuur.

 

Dit betekent het volgende:

De ouder(s) die de overeenkomsten ondertekend heeft/hebben met de gastouder en Tante Vroesh, ontvangt ook de kinderopvangtoeslag op zijn/haar rekening en betaalt altijd zelf de kinderopvang factuur van Tante Vroesh.

 

Anders dan hierboven beschreven:

Loopt het soms anders dan hierboven beschreven of weet je het niet zeker? Controleer je overeenkomsten op je persoonlijke pagina en meldt het ons direct als het anders loopt of anders is gelopen. Om problemen met de belasting zoveel mogelijk te voorkomen.

 

Tante Vroesh vindt het belangrijk om ouders en gastouders op de hoogte te houden van wet-en regelgeving omtrent de gastouderopvang/kinderopvangtoeslag.

Zij zorgt dat ze up-to-date blijft door bijeenkomsten bij te wonen, informatie in te winnen bij o.a. Rijksoverheid, de belastingdienst, de gastoudercentrale, collega's, vakbladen, de gemeente enz. al met al veel luister en leeswerk ;-).

Heb jij aanvullingen/feedback op dit item vul het bij commentaren in en help een ander en jezelf ermee.

  • Gebruik jij de kinderopvangtoeslag niet voor de betaling van de kinderopvang? Staat er nog een factuur open bij Tante Vroesh? Gelukkig komt dit zelden voor bij Tante Vroesh :-). Dan kan het zijn dat je de volledig ontvangen kinderopvangtoeslag terug dient te betalen aan de belastingdienst, omdat je het niet gebruikt hebt waar het voor bedoeld is, betaling van de kinderopvang.
  • Zorg dat jij altijd de betaling zelf doet aan Tante Vroesh, blijkt namelijk dat een ander dan de ouder de factuur een keer betaald heeft omdat je bijvoorbeeld even een dipje had op je rekening en toch de factuur wilde betalen? Dan kan het zijn dat je de volledig ontvangen kinderopvangtoeslag terug dient te betalen aan de belastingdienst, omdat je het niet gebruikt hebt waar het voor bedoeld is, betaling van de kinderopvang.
  • Ben jij de contractpartner (de ouder die de overeenkomsten ondertekend heeft) van en met gastouder en gastouderbureau Tante Vroesh en ontvangt je partner de kinderopvangtoeslag? Dan kan de ontvangende partner van de kinderopvangtoeslag bij een eventuele scheiding gezien worden door de belastingdienst als niet rechthebbende op de kinderopvangtoeslag. Met als gevolg dat de volledige gestorte kinderopvangtoeslag terug betaald dient te worden.

meer lezen 0 Berichten

Minimumloon voor een gastouder aan huis per 1-1-2017

Een gastouder aan huis is een gemak en luxe. Je hoeft niet 'vroeg' de kinderen in de kleren te hebben of al in alle vroegte de kinderen in de auto naar de gastouder te brengen. De gastouder komt bij jou in huis, de kinderen blijven in hun eigen omgeving en de gastouder kan, mits de opvang dit toestaat huishoudelijke werkzaamheden verrichten. Dit alles gaat in goed overleg tussen gastouder en gezin.

 

Een gastouder aan huis komt bij het gezin in huis de opvang verlenen. Zij en de opvanglocatie dienen aan dezelfde eisen te voldoen als een gastouder die in haar eigen huis de opvang verleend.

 

Dit gemak, deze luxe brengt ook verplichtingen met zich mee. Je dient je als ouder te houden aan de wet en regelgeving omtrent dienstverlening aan huis.

Klik hier voor meer info over de dienstverlening aan huisregeling.

Wil jij informatie over een gastouder aan huis?

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.


meer lezen 0 Berichten

Wie IS Tante Vroesh?


Op de foto: Team Tante Vroesh.

Gastouderbureau Tante Vroesh heeft een naam die bestaat uit belangrijke kernwaarden.

Tante: geeft een vertrouwd en familiair gevoel.

VROESH bestaat uit de volgende kernwaarden.

Vrijheid, Respect, Open, Eerlijk, Sociaal en Huiselijk          

Tien jaar geleden is Bianca gestart met haar gastouderbureau Tante Vroesh, zij heeft gekozen om vanuit deze kernwaarden te werken. De gastkinderen deze kernwaarden meegeven behoort tot een taak van de gastouder. Gastouder en ouder dienen ook op deze wijze met elkaar om te gaan. Uiteraard doet Tante Vroesh dit ook.

Wil je kennismaken of meer informatie wij staan graag voor je klaar.

Team Tante Vroesh 

Wil jij informatie over de gastouderopvang?

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.


meer lezen 0 Berichten

Foto's van de fotoshoot op  mijn 10e verjaardag!

Tijdens de Tante Vroesh op 3-9-2016 heeft fotograaf Herman IJssel van bwphoto.nl. veel gezinnen, kinderen, ouders, grootouders op de foto vastgelegd. Zo ook het team van Tante Vroesh. Sta jij er ook op?  

Schrijf een reactie bij commentaren onderaan in deze pagina, vind ik leuk!

 

Op de foto hiernaast zie je het enthousiaste team van Tante Vroesh.

 

Sta je op de foto en wil je dat deze verwijderd wordt van deze site, stuur een e-mail.

 

Wil jij de foto in een printbaar bestand ontvangen? Vul dan hier je gegevens in.


meer lezen 0 Berichten

Tante Vroesh viert haar 10e verjaardag! Kom je ook?

Alle kinderen, ouders, gastouders, opa’s, oma’s, vriendjes en vriendinnetjes zijn welkom op Kinderboerderij Canteceleer. Kinderen kunnen heerlijk spelen en de anderen kunnen kennismaken met elkaar.

 

Heb je nog geen ervaring met gastouders? Ik praat je graag bij! Kom langs en laat je vrijblijvend informeren over onze kinderopvang.

 

 

Graag tot dan!


10e Verjaardag Tante Vroesh

Zaterdag 3 september 2016 van 14:00-16:00 uur

 

Kinderboerderij Cantecleer

Buitensingel 3, Kampen

 

E    info@tantevroesh.nl

T    038 85 11 872

M   06 125 11 872

Ben je een met mij samenwerkende ouder of gastouder?

 

Alle gastouders en gezinnen die al samenwerken met mij, wil ik graag uitnodigen om na 16 uur te blijven eten. Er staat dan een heerlijk buffet / BBQ klaar. Laat je voor 26 augustus even weten of je komt en met hoeveel?


meer lezen

Jaaropgave kinderopvang 2015

Weekend! Tijd om je kinderopvangtoeslag 2015 te controleren.

Heb je minder uren aangevraagd/ontvangen dan wat werkelijk op de jaaropgave staat? Indien je te weinig uren hebt aangevraagd, krijgt je niet automatisch een aanvulling op de kinderopvangtoeslag. Het is daarom belangrijk dat je de gegevens op de jaaropgave van je gastouderbureau/kinderopvangorganisatie goed controleert en vergelijkt met de aangevraagde uren bij de Belastingdienst.

 

Hoe doe je dat?

Op je jaaropgave staan de totale uren, deze deel je door het aantal maanden dat er opvang is afgenomen. Dan vul je op www.toeslagen.nl vanaf de start maand (bijv. 1-1-2015) van de opvang de gemiddelde uren in die je hebt uitgerekend. Voor elke maand staat dan hetzelfde aantal uren, op deze manier kom je aan het totaal aantal uren die op de jaaropgave staat (kleine afrondingsverschillen zijn mogelijk).

Uiteraard zal de Belastingdienst de kinderopvangtoeslag wel automatisch naar boven of beneden bijstellen aan de hand van het definitief vastgestelde inkomen.

Controleer je jaaropgave en je beschikking zo snel mogelijk!

 


meer lezen

Gastouderbureau Tante Vroesh

Kerkstraat 4

8261 BC  Kampen

KvK 05082074

 

E    info@tantevroesh.nl

T    038 85 11 872

M   06 125 11 872